Om Oss

404 cant found image

Basad idan's idea ligga till grund för tigris fåglar kör 2008 i Stockholm .Kören består av Irakiska kvinnor med olika etniska och religiösa . bakgrunder. Kvinnorna i kören förenas i en gemensam önskan om fred och frihet på jorden och ser som sin uppgift att sprida detta budskap till alla som lyssnar. Tigris Fåglar verkar för ett fritt och fredligt Irak genom att lyfta fram och därigenom förvalta Iraks rika musikarv. Alaa Majeed som leder kören är en välkänd och uppskattad musiker. Han har ansvaret för att träna och utveckla körens sångfärdigheter. Tigris Fåglar har under Alaa's ledning utvecklats och är nu kända i hela världen. Tigris Fåglar har haft fem stora framträdanden i Stockholm samt medverkat i Arabiska festivaler som Almalof International festival i Algeriet och vid en internationell musik festival i Kuwait. Svensk TV har producerat en dokumentär om Tigris Fåglar's tillblivelse. Filmen är på 58 min och har visats 3 ggr på bästa sändningstid. Hittills har gruppen spelat in och arkiverat 72 traditionella Irakiska sånger som finns Internationellt tillgängliga. Nyligen nominerades kören som ambassadör för organisationen Ickevåld som har sitt huvudkontor i Schweiz.